Jak kontrolować swoje zachowanie przy pomocy DNA niekodującego

Geny znane jako DNA kodujące nie są jedynymi elementami odpowiedzialnymi za zachowanie się człowieka. Funkcjonowanie genów w dużej mierze zależy od przekaźników, a te mogą włączyć się wyłączyć tylko za pomocą pochopnie nazywanego “śmieciowego DNA”.

Do niedawno uznawano, że elementy “śmieciowego DNA” są nic nie warto, ponieważ nie kodują. W dwudziestym pierwszym wieku już wiadomo, że geny te pomimo braku funkcji kodowania będą odpowiadały za regulację działania genów kodujących. A to oznacza, że to właśnie one są odpowiedzialne za pojawianie się bądź zanikanie niektórych patologii w genetyce.

Współcześnie naukowcy dysponują bardzo dużą liczbą odkrytych danych dotyczących DNA człowieka. Wiele mitów zostało obalonych lub poddanych falsyfikacji. Między innymi te dotyczące niekodującego DNA.

“Śmieciowe DNA” w zdecydowanej większości sprawuje funkcje kontrolną w organizmie człowieka. Jego zadaniem jest sterowanie przełącznikami odpowiedzialnymi za regulację funkcjonowania genów, można powiedzieć, że niekodujące geny panują za pomocą panelu kontrolnego genami kodującymi. Oznacza to, że geny funkcjonują bez licznych patologii, dzięki genom niekodującym, blokują włączanie się przełączników zawierających różne choroby.

Te do niedawna uznawane za bezużyteczne geny występują w ludzkim organizmie w liczbie 3,25 mld par bazowych. Jest to niebagatelna suma, ponieważ samych genów DNA odkryto 22 tysiące. Natomiast przełączników genetycznych jest obecnie odkrytych około 4 milionów. To właśnie one odpowiadają za życie kodu DNA. Jest to dobra wiadomość, bowiem oznacza to, że człowiek znacznie różni się od pozostałych form życia na planecie Ziemia. Równocześnie jest to sygnał do uznania człowieka za wyższą formę genetyczną. DNA odpowiada nie tylko za specyficzne cechy człowieka ale również jego dalsze funkcjonowanie, w tym zachowania dotyczące np. rywalizacji, dążenia do celu, czy duszy artystycznej, uzdolnień typowych dla człowieka, sportowych zmagań, siły ducha do walki. Oznacza to również, że kompilacji genetycznych człowieka może być tak wiele, że każdy pojedynczy człowiek może być uznawany za zupełnie odrębnego od reszty populacji. Zatem wszelkie uogólnienia mogą wcale nie mieć racji bytu pod względem genetycznym.

Gen jest uznawany od wielu lat za bazę dziedziczenia człowieka. Genem jest fragment DNA, którego skrót oznacza kwas deoksyrybonukleinowy, który łączy się w tzw. łańcuch. W tym łańcuchu jest zawarta informacja o funkcjonowaniu człowieka. Dotyczy ona aminokwasów w każdym z połączonych fragmentów łańcucha polipeptydowego oraz ich kolejności w całym DNA. Oznacza to, że niejako decyduje on o tym jaki będzie jego nosiciel czyli człowiek. W jaki sposób będzie on funkcjonował, jak się będzie zachowywał, dla jakich wartości będzie najbardziej chciał się rozwijać w przyszłości.

Trzeba mieć na uwadze fakt, że jeszcze naukowcy nie opracowali 20% genomu, który został odkryty. Nie wiadomo jakie geny jeszcze istnieją w człowieku, a co dopiero innego rodzaju genom. Genetyka dysponuje obecnie 80% zbadaniem odkrytych genów, które uznano za aktywne. Co ciekawe duża liczba przełączników genetycznych jest typowa tylko dla rodzaju ludzkiego. Należy pamiętać, że pozostał 20% oraz nieodkryte jeszcze genomy mogą zupełnie zmienić postrzeganie całego układu genetycznego człowieka. Obecnie wiadomo, które geny odpowiadają za jakie choroby człowieka ale nie ma jeszcze świadomości tego, które z przełączników odpowiadają za ich funkcjonowanie. Jeszcze wiele odkryć przed nami.

w ten sposób można określić człowieka jako istotę ze wszech miar potężną w porównaniu do niższej klasy istnień ziemskich. Współczesna genetyka odkrywa coraz liczniejsze genomy odpowiedzialne za funkcjonowanie człowieka i jego biologiczny rozwój. Genetyka odpowiada wszak za zmienność człowieka. W zależności od podmiotu badań genetyka rozdziela rodzaje genów odpowiedzialne za funkcjonowanie organizmu i jego zmienianie się w czasie. Do dziś toczą się spory na temat tego czy DNA jest jedynym elementem odpowiedzialnym za zachowanie się człowieka, czy może jednak wpływa na to zachowywanie się ma również środowisko w którym rozwija się człowiek. Takie i inne pytania będą towarzyszyć genetyce jako dziedzinie nauki jeszcze przez wiele lat. Specjaliści od genetyki oraz lekarze dysponują coraz większa ilością informacji na temat genomu. Dzięki temu mogą przewidywać mechanizmy i diagnozować geny DNA poszczególnych pacjentów. Jest to sygnał do czerpania nadziei dla osób mających raka czy innego rodzaju genetyczne obciążenia chorobowe. Coraz częściej nie oznaczają one wyroku lecz są poddawane leczeniu, wraz z rosnącym procentem osób wyleczonych.