Wettinowie na polskim tronie i ich symbole

Historia Polski jest wypełniona rożnymi symbolami. Dużą część z nich zajmują herby szlacheckich rodów oraz różne wizerunki godła państwowego. Zmieniał się on nieznacznie, zawsze kiedy wstępowała na tron nowa dynastia. Okres pełnego rozwoju heraldyki, to czasy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Godło Rzeczypospolitej z okresu panowania Wettinów jest tylko jedną z części tego wspaniałego dla Polski czasu.

SKĄD SIĘ WZIĘLI WETTINOWIE NA POLSKIM TRONIE?

Ziemią należącą do Wettinów była Saksonia. To właśnie przedstawicielowi tego rodu przysługiwał tytuł elektora, dzięki któremu można było wskazać nowego cesarza rzymskiego.
Pierwszym władcą z tej dynastii na polskim tronie był August II Mocny, został wybrany przez elekcję w 1697 roku. Od tego momentu, w godle pojawił się herb Elektoratu Saskiego.

JAK WYGLĄDAŁO PAŃSTWOWE GODŁO ZA PANOWANIA WETTINÓW?

Godło Rzeczypospolitej Obojga Narodów w znacznej mierze wyglądało tak samo jak po podpisaniu Unii lubelskiej w 1569 roku. Składało się z czerwonej tarczy podzielonej na cztery części. Na dwóch znajdował się orzeł biały w koronie, a na pozostałych litewska Pogoń. Na tarczy znajdowała się także korona. Wraz z Wettinami w samym sercu tarczy pojawił się herb Elektoratu Saskiego, był on podzielony na dwie części – po lewej na czarno-białym tle widniały skrzyżowane czerwone miecze, a po prawej umieszczono poziome czarno-żółte pasy, po których na wskroś przebiega gałązka ruty.

Kategoria: Szkolenia, wiedza